Produkt

Siliconfarbe SF

  • Farba elewacyjna wzmocniona żywicą silikonową, zawierająca chroniące powłokę dodatki biobójcze, umożliwiające nakładanie na powierzchniach zaatakowanych przez glony i grzyby.Wszystkie kolry w tej samej cenie!*

Z produktem BFA stanowi kompletny system do usuwania glonów, pleśni

* z wyłączeniem koloru białego


Zasady

  • 1Kup promocyjny produkt w wybranych ilościach
  • 2Zatrzymaj dowód zakupu /faktura VAT/ i zarejestruj go przez formularz
  • 3Odbieraj gwarantowane nagrody!

*promocja trwa od 04.09.2017 roku do 31.10.2017 roku a nagrody przyznawane są za łączny zakup produktu promocyjnego dokonanego w ww. terminie. Szczegóły dotyczące zasad promocji opisane są w regulaminie

Gdzie kupić

Dolnośląskie (Jelenia Góra, Wrocław)

Jelenia Góra

Grzegorz Bojarski

Tel./Fax 75 64 54 455

Kom. 605 267 579

E-mail: gbojarski@remmers.pl

Wrocław

Emil Kwiatkowski

Kom. 691 505 761

E-mail: ekwiatkowski@remmers.pl

Magazyn Regionalny Jeżów Sudecki
ul. Długa 44, Jeżów Sudecki

Tel./Fax 75 64 54 455

Kom. 605 267 579

E-mail: jgora@remmers.pl

Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz)

Radosław Okoń

Kom. 609 877 888

Tel./Fax 52 373 86 68

E-mail: rokon@remmers.pl

Lubelskie (Lublin)

Jan Dojutrek

Kom. 695 244 743

Kom. 602 458 237

E-mail: jdojutrek@remmers.pl

Lubuskie (Zielona Góra)

Anna Respondek

Tel. 61 81 681 60

E-mail: arespondek@remmers.pl

Łódzkie (Łódź)

Jarosław Białek

Kom. 693 222 860

E-mail: jbialek@remmers.pl

Małopolskie (Kraków)

Kraków + Małopolska Wschodnia

Jan Tadeusz Jabłoński

Tel./Fax 14 61 124 94

Kom. 602 767 827

E-mail: jablonski@remmers.pl

Kraków + Małopolska Zachodnia

Janusz Burtan

Kom. 605 580 074

E-mail: jburtan@remmers.pl

Magazyn Regionalny Bochnia
ul. Brzeska 36, Bochnia

Kom. 888 710 336

Mazowieckie (Warszawa)

Tadeusz Wrzos

Kom. 601 370 688

E-mail: twrzos@remmers.pl

Magazyn Regionalny Warszawa
ul. Jeziorki 84, Warszawa

Tel. 22 331 28 85

Kom. 502 770 739

Kom.510 937 686

Fax 22 331 28 88

E-mail: warszawa@remmers.pl

E-mail: magazynwarszawa@remmers.pl

Podkarpackie (Rzeszów)

Leszek Sudoł

Kom. 507 147 706

E-mail: lsudol@remmers.pl

Magazyn Regionalny Rzeszów
ul. Okulickiego 18, Rzeszów

Tel./Fax 17 863 79 03

Kom. 507 147 706

E-mail: remmers.rzeszow@o2.pl

Podlaskie (Białystok)

Jacek Łupiński

Kom. 663 750 842

E-mail: jlupiński@remmers.pl

Magazyn Regionalny Białystok
Składowa 11, Białystok

Kom. 883 626 553

E-mail: jlupiński@remmers.pl

Pomorskie (Gdańsk)

Marcin Wenda

Kom. 605 580 054

E-mail: mwenda@remmers.pl

Centrum Serwisowe Gdańsk
ul. F. Schuberta 1A/6, Gdańsk

Kom. 691 505 703

E-mail: starnowka@remmers.pl

Ślaskie (Częstochowa, Katowice)

Częstochowa

Bogusław Postrach

Tel./Fax 34 324 75 39

Kom. 602 386 911

E-mail: bpostrach@remmers.pl

Katowice

Piotr Szczepan

Kom. 691 505 614

E-mail: pszczepan@remmers.pl

Magazyn Regionalny Rybnik
ul. Sygnały 62, Rybnik

Tel./Fax + 32 422 98 52

Kom. 691 505 614

E-mail: rybnik@remmers.pl

Świętokrzyskie (Kielce)

Sebastian Niemczyk

Kom. 502 553 027

E-mail: sniemczyk@remmers.pl

Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn)

Krzysztof Dominiak

Kom. 691 508 440

E-mail: kdominiak@remmers.pl

Wielkopolskie (Poznań)

Andrzej Sugiera

Kom. 601 305 835

E-mail: asugiera@remmers.pl

Marek Świerczyński

Kom. 790 770 934

E-mail: mswierczynski@remmers.pl

Magazyn Centralny Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 8, Tarnowo Podgórne

Tel. 61 816 81 00

Fax 61 816 81 33

E-mail: remmers@remmers.pl

Zachodniopomorskie (Koszalin, Szczecin)

Dawid Miller

Kom. 605 580 239

Email: dmiller@remmers.pl

Nagrody

Zdecyduj, o jakie nagrody walczysz!
12x
= 2x
Wysokiej jakości polary marki HARVEST Printer Speedway
24x
= 2x
Profesjonalne komplety odzieży roboczej marki PRO JOB
48x
= 1x
Zestaw 3 walizek kabinowych szwedzkiej marki GRIZZLY
60x
= 1x
Bon do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1000 PLN

Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI
"Kupujesz, malujesz, wygrywasz!"

§1.


Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem Promocji "Kupujesz, malujesz, wygrywasz!" zwanej dalej "Promocją" jest Remmers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156175,akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 630705460, NIP: 7821420221, zwana dalej "Organizatorem".
2.    Promocja trwa od 04 września 2017 roku do 31 października 2017 roku.
3.    Obszar promocji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Promocja dotyczy zakupu produktów Organizatora SILICONFARBE SF w opakowaniach 15l, zwanych dalej także "Produktem Promocyjnym"). Promocja polega na zakupie określonej w Regulaminie Promocji ilości Produktu Promocyjnego, za co Uczestnik otrzymuje Nagrody.
5.    Informacje na temat Promocji rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne (mailing, broszura Promocji, Formularz, dystrybuowane w prasie, Internecie, portalach społecznościowych, przez przedstawicieli firmy Remmers, oraz na stronie internetowej www.remmers.pl, oraz www.malowanenagrody.pl przygotowanej specjalnie na potrzeby Promocji.
6.    Uczestnikami Promocji, zwanymi dalej "Uczestnikami", mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, będący:

a)    osobami fizycznymi, zamieszkałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, albo
b)    osobami prawnymi z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

które w okresie trwania promocji zakupią wskazane w Regulaminie Promocji ilości Produktów Promocyjnych oraz zachowają i przedstawią Organizatorowi dowód zakupu Produktów Promocyjnych (wyłącznie w postaci faktury VAT) oraz spełnią pozostałe warunki opisane w Regulaminie Promocji, w tym zgłoszą swój udział w Konkursie za pośrednictwem strony www.malowanenagrody.pl.
7.    Uczestnikami nie mogą być pracownicy lub członkowie organów Organizatora lub  pracownicy i członkowie organów wszelkich innych podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie Promocji, a także członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny, o których mowa wyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, konkubentów, rodziców małżonków lub konkubentów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§2.


Zasady udziału w Promocji


1.    Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja warunków Regulaminu Promocji.
2.    Aby wziąć udział w Promocji i ubiegać się o Nagrody należy w dniach od 04 września 2017 roku od godziny 0:00 do 31 października 2017 roku do godziny 23.59.59 zakupić łącznie wskazaną w Regulaminie Promocji ilość Produktu Promocyjnego, a następnie zgłosić swój udział w Promocji poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, zwanego dalej "Formularzem", znajdującego się na stronie internetowej www.malowanenagrody.pl, w szczególności:
a)    wypełnić wszystkie pola oznaczone w Formularzu jako wymagane, w tym podać następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Uczestnika, adres e-mail, numer telefonu oraz NIP;
b)    dołączyć dowody zakupu Produktów Promocyjnych (faktury VAT) w formacie jpg lub pdf o rozmiarze maksymalnie 2 MB (plik pdf lub zdjęcie jpg);
c)    zaakceptować Regulamin, zgodnie z klauzulami zamieszczonymi w Formularzu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Promocji oraz na otrzymanie informacji handlowych i/lub na cele marketingowe drogą elektroniczną.


§3.


Nagrody i zasady ich przyznawania


1.    Organizator wskazuje następujące nagrody w Promocji oraz zasady ich przyznawania:
a)    Za zakup 12 sztuk SILICONFARBE SF (opakowań 15l) - Uczestnik otrzymuje 2 bluzy polarowe marki HARVEST Printer Speedway, opatrzonym logo Remmers, o łącznej wartości 200 PLN brutto;
b)    Za zakup 24 sztuk SILICONFARBE SF (opakowań 15l) - Uczestnik otrzymuje 2 komplety odzieży roboczej: spodnie + kurtka marki Pro-job, opatrzonym logo Remmers, o łącznej wartości 450 PLN brutto;
c)    Za zakup 48 sztuk SILICONFARBE SF (opakowań 15l) - Uczestnik otrzymuje zestaw 3 toreb/walizek kabinowych marki GRIZZLY (Trolley Ryan, Trolley II oraz Travelbag wheels), o łącznej wartości 580 PLN brutto;
d)    Za zakup 60 sztuk SILICONFARBE SF (opakowań 15l) - Uczestnik otrzymuje kartę podarunkową/bon o wartości 1000 PLN brutto, do wykorzystania w sklepie AGD Euro RTV na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Nadzór nad przebiegiem Promocji, w tym wyłonienie zwycięzców, rozpatrywanie reklamacji, należeć będzie do powołanej przez Organizatora komisji w składzie trzech przedstawicieli Organizatora.
3.    Ogłoszenie listy nagrodzonych Uczestników nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie, drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
4.    Odstąpienie przez nagrodzonego Uczestnika prawa do nagrody osobom trzecim, zamiana nagrody na równowartość pieniężną lub na inne nagrody jest niedopuszczalne.
5.    Wszystkich nagrodzonych Uczestników obowiązują przepisy podatkowe obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§4.


Warunki reklamacji


1.    Wszelkie reklamacje z tytułu udziału lub sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Remmers Polska  Sp. z o.o., przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia, jednak najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 roku (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
2.    Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
3.    Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu Promocji przez komisję, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu Promocji, w terminie 9 dni od dnia ich otrzymania.
4.    Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów członków komisji, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu Promocji, w formie pisemnej. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące.
5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
7.    W przypadku kart podarunkowych o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d), wszelkie zasady ich użytkowania, zwrotów, reklamacji zawarte są w regulaminie kart podarunkowych dostępnym u wydawcy karty tj. AGD Euro RTV oraz na stronie internetowej: https://www.euro.com.pl/si_upload/regulamin/Regulamin-EURO_20170301_Zalacznik-F.pdf, Reklamacje dotyczące kart podarunkowych należy składać na zasadach określonych w powyższym regulaminie, bezpośrednio u ich wydawcy. Reklamacje dotyczące kart podarunkowych, o których mowa w niniejszym ustępie nie będą rozpatrywane przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozpatrzenia reklamacji przez AGD Euro RTV.

§5.


Ochrona danych osobowych


1.    Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Promocją jest Organizator. Dane przetwarzane będą przez w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji zgodnie z Regulaminem Promocji. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Promocji.
2.    Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i/lub na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w Formularzu adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną


§6.


Postanowienia końcowe


1.    Regulamin Promocji jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Promocji. Zmiana taka nie wpłynie
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz nie wpływa na już nabyte prawa Uczestników.
3.    Treść Regulaminu Promocji będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.malowanenagrody.pl.
4.    Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
5.    Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu.
6.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji stosuje się przepisy prawa polskiego.
7.    Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Poznaniu.

"Remmers Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000156175
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 782-14-20-221, REGON: 630705460
Wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 złotych
Zarząd:
Michał Reck - Prezes Zarządu

Zgłoś udział

Zarejestruj się, wyślij skany dowodów zakupu i odbieraj nagrody!

Imię i Nazwisko:

Firma:

Miejscowość / kod pocztowy

Ulica / nr domu / nr mieszkania

Numer telefonu:

Nip:

E-mail:

Dowód zakupu: Dostępne formaty .jpg, .pdf

Zapoznałem się z regulaminem promocji i akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych przez Organizatora Remmers Polska sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.